Home / Forums / Anime Discussion / OVA / OVA 21: ポケットモンスター THE ORIGIN/Pocket Monsters THE O...
Thread Posts
16 Aug 2013 11:05 PM
AnimeBot Automated Bots
Joined: 18 Jun 2007
Posts: 3121
New episode title(s) has/have been added to the database. Title: ポケットモンスター THE ORIGIN/Pocket Monsters THE ORIGIN. Please comment below! Thanks, your friendly PM.Net AnimeBot
03 Oct 2013 03:31 PM
Adamant Administrator
Joined: 12 Jul 2007
Posts: 1337
User Avatar
Voice Cast:
Junko Takeuchi: Red
Takuya Eguchi: Green
Katsuji Mori: Okido
Rikiya Koyama: Sakaki
Tokuyoshi Kawashima: Wataru
Tomokazu Sugita: Takeshi
Yui Ishikawa: Reina
Minoru Inaba: Mr. Fuji
Satsuki Yukino
Tomoko Kobashi
Yuya Murakami
Chikahiro Kobayashi
Naoko Sugiura
Ryota Asari
Kazuhiro Fusegawa
Marika Minase
Miyuki Kobori
Tsuguo Mogami
Michiko Kaiden
Yoshihito Sasaki
Shuhei Takubo
Meiko Kawasaki
Shigeyuki Susaki
Chika Anzai
Natsuki Aikawa
Tomomi Igawa