Titles and Airdates
  • United States Pokémon Lucario and the Mystery of Mew
  • Japan 2005-07-16 ミュウと波導の勇者 ルカリオ
  • Japan 2005-07-16 Mew to Hadou no Yuusha - Lucario
  • Japan 2005-07-16 Mew and the Hero of the Wave - Lucario
  • Germany 2007-12-06 Pokémon - Lucario und das Geheimnis von Mew
  • France Pokémon - Lucario et le Mystère de Mew
  • Spain Pokémon: Lucario y el Misterio de Mew
  • Mexico Pokémon: Lucario y el Misterio de Mew
  • Taiwan 神奇寶貝電影版[第八部] 夢幻與波導的勇者
  • Brazil 2008-02-04 Pokémon Lucario e o Mistério de Mew